Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy


Aktualności

Mamy szkolenie specjalnie dla Ciebie !

Chcesz wziąć udział w szkoleniu zgłoś się do swojego doradcy klienta (pokój nr 10 lub 18) lub do specjalisty ds. rozwoju zawodowego (pokój nr 13)

Informacja dotycząca bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż na chwilę obecną nie dysponuje środkami na formę wsparcia dla osób bezrobotnych w postaci bonu na zasiedlenie

Informacja dotycząca staży

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że w związku z wyczerpanym limitem środków finansowych zaprzestaje przyjmować wnioski na organizację stażu.

Dotyczy naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalnosci gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że od dnia 20 czerwca 2018 r. rozpocznie nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków krajowych. Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł. Tut. Urząd dysponuje środkami dla 5 osób bezrobotnych.

Dotyczy: naboru do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań.

Załączniki załącznik.docx

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dot. form wsparcia z funduszy europejskich.

Spotkanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują rozwój firmy lub zmianę profilu prowadzonej działalności. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną możliwości pozyskiwania dofinansowania w ramach środków z Funduszy Europejskich.

Informacja dotycząca staży

       Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że w związku z wyczerpanymi środkami finansowymi na organizację staży w ramach Programu Regionalnego oraz projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (III)" realizowanego w ramach PO WER 2014-2020...

Nabór wniosków na staż w ramach środków krajowych

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że od dnia 1 czerwca 2018 r. rozpocznie nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków krajowych. Druki wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu będą dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania od dnia 30.05.2018 r.

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że w związku z wyczerpanymi środkami finansowymi na organizację staży w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (III)" realizowanego w ramach RPO 2014-2020 z dniem 14 maja br. zaprzestaje przyjmować wnioski na organizację stażu w ramach ww. projektu.

Wyświetlanie 11 - 20 z 77 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę