Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy


Aktualności

Dotyczy: naboru do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań.

Załączniki załącznik.docx

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dot. form wsparcia z funduszy europejskich.

Spotkanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują rozwój firmy lub zmianę profilu prowadzonej działalności. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną możliwości pozyskiwania dofinansowania w ramach środków z Funduszy Europejskich.

Informacja dotycząca staży

       Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że w związku z wyczerpanymi środkami finansowymi na organizację staży w ramach Programu Regionalnego oraz projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (III)" realizowanego w ramach PO WER 2014-2020...

Nabór wniosków na staż w ramach środków krajowych

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że od dnia 1 czerwca 2018 r. rozpocznie nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków krajowych. Druki wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu będą dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania od dnia 30.05.2018 r.

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że w związku z wyczerpanymi środkami finansowymi na organizację staży w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (III)" realizowanego w ramach RPO 2014-2020 z dniem 14 maja br. zaprzestaje przyjmować wnioski na organizację stażu w ramach ww. projektu.

Nabór wniosków na staż w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że w dniu 14.05.2018 r. rozpocznie dodatkowy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (III)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacja dotycząca staży w ramach projektu "Wsparcia aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (III)"

        Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że do odbycia stażu w ramach projektu W sparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (III) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z uwagi na konieczność osiągnięcia zakładanych...

Nabór wniosków na staż w ramach Programu Regionalnego

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że w dniu 09.04.2018 r. rozpocznie nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach Programu Regionalnego finansowanego ze środków Funduszu Pracy z rezerwy MRPiPS.

Wyświetlanie 11 - 20 z 80 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę