Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy


Aktualności

Zatrudnianie Cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543). Zmiany dotyczą zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PRRP 15.12.2017

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brodnicy z dnia 15.12.2017r. przedstawiał się następująco:

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia został zamknięty.

PRRP 22.09.2017

Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brodnicy odbyło się w dniu 22.09.2017 r. Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

Informacja dotycząca bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że dysponuje środkami na formę wsparcia dla osób bezrobotnych w postaci bonu na zasiedlenie. Do końca bieżącego roku planowanych jest wydanie jeszcze 6 bonów na zasiedlenie. Zapraszamy osoby bezrobotne do kontaktu ze swoim doradcą klienta w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Informacja dotycząca szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że poszukuje osób bezrobotnych chętnych do odbycia indywidualnego szkolenia zawodowego w ramach Programu Regionalnego finansowanego ze środków Funduszu Pracy z rezerwy MRPiPS.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne "Własna firma - pracujemy u siebie"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na spotkanie informacyjne: "Własna firma - pracujemy u siebie", dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informacja dotycząca bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż na chwilę obecną nie dysponuje środkami na formę wsparcia dla osób bezrobotnych w postaci bonu na zasiedlenie.

Ogłoszenie dotyczące staży

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż na chwilę obecną na zorganizowanie stażu dysponuje tylko środkami w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (III)" PO WER 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyświetlanie 1 - 10 z 19 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę