Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy


Aktualności

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 r.ż.

        Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zaprasza pracodawców oraz inne uprawnione podmioty do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób młodych w wieku 18 – 29 lat w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (III)" PO...

Zapraszamy do składania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż od 01.02.2017r. realizuje projekty pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (III)”

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy uprzejmie informuje, że zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1380).

Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja na temat możliwości uzyskania zwrotu podatku dla osób, które otrzymały stypendium stażowe w latach 2016/2017

Uprzejmie informuję, że w wyniku zmiany przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów, stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek...

Wyświetlanie 46 - 50 z 76 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę