Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy


Aktualności

Dotyczy naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalnosci gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że od dnia 20 czerwca 2018 r. rozpocznie nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków krajowych. Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł. Tut. Urząd dysponuje środkami dla 5 osób bezrobotnych.

Zapytanie ofertowe - "Prawo jazdy kat. D" (dla osoby posiadajacej prawo jazdy kat. C)

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert w zakresie szkolenia - "Prawo jazdy kat. D" (dla osoby posiadajacej prawo jazdy kat. C)

Zapytanie ofertowe - "Kwalifikacja wstępna w zakresie przewozu rzeczy"

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert w zakresie szkolenia - "Kwalifikacja wstępna w zakresie przewozu rzeczy".

Dotyczy: naboru do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań.

Załączniki załącznik.docx

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dot. form wsparcia z funduszy europejskich.

Spotkanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują rozwój firmy lub zmianę profilu prowadzonej działalności. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną możliwości pozyskiwania dofinansowania w ramach środków z Funduszy Europejskich.

Informacja dotycząca staży

       Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że w związku z wyczerpanymi środkami finansowymi na organizację staży w ramach Programu Regionalnego oraz projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (III)" realizowanego w ramach PO WER 2014-2020...

Nabór wniosków na staż w ramach środków krajowych

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że od dnia 1 czerwca 2018 r. rozpocznie nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków krajowych. Druki wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu będą dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania od dnia 30.05.2018 r.

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że w związku z wyczerpanymi środkami finansowymi na organizację staży w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (III)" realizowanego w ramach RPO 2014-2020 z dniem 14 maja br. zaprzestaje przyjmować wnioski na organizację stażu w ramach ww. projektu.

Nabór wniosków na staż w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że w dniu 14.05.2018 r. rozpocznie dodatkowy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (III)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wyświetlanie 1 - 10 z 73 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę