Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy


Aktualności

Zapraszamy do składania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż od 01.02.2017r. realizuje projekty pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (III)”

Zapytanie ofertowe diagnostyka komputerowa pojazdów w zakresie elektryki pojazdowej

Zapytanie ofertowe w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn. „Diagnostyka komputerowa pojazdów w zakresie elektryki pojazdowej”.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy uprzejmie informuje, że zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1380).

Zapytanie ofertowe operator podnośnika koszowego w kategorii IP

Zapytanie ofertowe w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn. „Operator podnośnika koszowego w kategorii IP”.

Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja na temat możliwości uzyskania zwrotu podatku dla osób, które otrzymały stypendium stażowe w latach 2016/2017

Uprzejmie informuję, że w wyniku zmiany przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów, stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek...

Informacja dotycząca staży

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że na chwilę obecną na zorganizowanie stażu dysponuje tylko środkami w ramach projektu Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (III) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach Programu Regionalnego. Do odbycia stażu

Zapytanie ofertowe - Warsztaty Aktywizacji Zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert w zakresie 3 dniowych Warsztatów Aktywizacji Zawodowej dla osób bezrobotnych.

Ogłoszenie dotyczące staży

      Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że z uwagi na konieczność  osiągnięcia zakładanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wskaźników, do odbycia stażu:   1) w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (III) kierowane...

Nabór wniosków na staż w ramach Programu Regionalnego

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że z dniem 02.05.2017 r. rozpocznie nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Programu Regionalnego finansowanego ze środków Funduszu Pracy z rezerwy MRPiPS.

Wyświetlanie 1 - 10 z 38 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę