Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy


Aktualności

 • Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zaprasza do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wniosek oraz załączniki są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy w zakładce "Dokumenty do pobrania".

 • Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 r.ż.

          Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy zaprasza pracodawców oraz inne uprawnione podmioty do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób młodych w wieku 18 – 29 lat w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (III)" PO...

 • Zapraszamy do składania wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż od 01.02.2017r. realizuje projekty pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (III)”

 • Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie

  Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy uprzejmie informuje, że zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1380).

 • Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wyświetlanie 301 - 305 z 331 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Powiat Brodnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż przystąpił do realizacji projektu Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Brodnicy (I)

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż realizuje projekt Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (V)

Powiat Brodnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż realizuje projekt.

Powiat Brodnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż realizuje projekt.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiat Brodnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż przystąpił do realizacji projektu Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Brodnicy (I)

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż realizuje projekt Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (V)

Powiat Brodnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż realizuje projekt.

Powiat Brodnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż realizuje projekt.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę